สาระทั่วไปน่าอ่าน สุขภาพร่างกาย

ความรักกับสุขภาพจิต

ความรักนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการคำว่าความรัก ถ้าจะให้นิยามออกมาก็คงจะได้หลายอย่างแล้วแต่ว่าความคิดที่เราจะนิยาม คำว่าความรักก็คงจะแตกต่างกันไปตามคติของแต่ละคน แต่ความรักนั้นมันก็มีผลต่อสุขภาพจิตใจของเรา ถ้าความรัก

Read more